Surinaams Pluimvee Kopen, Verkopen, Ruilen

Suriname Poultry Buy, Sell, Trade

Welcome!

Welcome to this brand new website, 100% dedicated to selling, buying and trading of poultry in Suriname. We have been working on this website for a long time and finally finished the first phase of this project. We hope that you enjoy the features which are very similar to Facebook. However, here you are free to post prices and with no restrictions. This website is 100% Surinamese. Please register log in and enjoy. New features and Blogs will be added soon.

Keep Safe everyone !

Welkom op deze brand new website, 100% gewijd aan het verkopen, kopen en verhandelen van pluimvee in Suriname. We hebben lang aan deze website gewerkt en hebben eindelijk de eerste fase van dit project afgerond. We hopen dat je geniet van de functies die erg op Facebook lijken. Hier bent u echter vrij om prijzen te plaatsen en zonder beperkingen. Deze website is 100% Surinaams. Gelieve te registreren log in en geniet. Nieuwe functies en blogs zullen binnenkort worden toegevoegd.

Hou het veilig allemaal !

Sign up and get lots of information | Meld u aan en krijg veel informatie

BENEFITS OF KEEPING POULTRY

Smallholder poultry production, where highly selected birds are managed under semi-intensive conditions for the purpose of producing either meat or eggs, is one of the livestock enterprises associated with peri-urban agricultural systems that have become a feature of urbanisation in many countries in the developing world. This constitutes a means of improving livelihoods and suppling food and extra income for families (Ghana Poultry Farmers Association, 2000).

Satisfaction of producing something for yourself.

Producing Fresh meat, Eggs and Sale of chicks

Fresh eggs every day.

For Sale and Own Use.

Poultry can enrich your life.

With their beauty and behaviour.

Independence/self sufficiency.

Not have to go the market every week for fresh poultry meat. Investing that money into other sustainable projects.

Recycling of household scraps.

Poultry are good scavengers, feeding your birds, left over rice, vegetables and bread, this gives them a varied diet thus producing rich healthy eggs and meat.

Getting the household involved.

Children enjoy observing and feeding chickens and collecting eggs.

Popular poultry breeds for fun and profit

Kwa Kwa News Flash!

The main language of this site is English, however please feel free to write in Sarang Tongo, Dutch, Spanish or French, after all we are one Suriname. We are slowly adding new content in the different tabs, please be patient with us. Hope you enjoy this site our team worked hard to make this possible. [De voertaal van deze site is Engels, maar schrijf gerust in Sarang Tongo, Nederlands, Spaans of Frans, we zijn tenslotte één Suriname. We voegen langzaam nieuwe inhoud toe aan de verschillende tabbladen, heb geduld met ons. Ik hoop dat je geniet van deze site, ons team heeft hard gewerkt om dit mogelijk te maken]

In het leven zijn er altijd regels, neem een paar seconden de tijd en lees onze regels en verwachtingen.

We werken allemaal samen om een gastvrije omgeving te creëren. Laten we iedereen met respect behandelen. Gezonde debatten zijn natuurlijk, maar vriendelijkheid is vereist.

Deze pagina is een forum voor pluimveehouders om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Ook voor het kopen, verkopen en verhandelen van pluimvee.

U bent uiteindelijk aansprakelijk voor de inhoud van uw bericht.

Plaats uw advertentie niet onder of in iemand anders, maar maak uw eigen vermelding.

We zullen elk bericht bekijken en u op de hoogte stellen van niet-naleving en u de kans geven om dit te corrigeren voordat we het verwijderen.

Houd uw negatieve opmerkingen voor uzelf.

Respecteer de prijs die mensen stellen als je het niet kunt betalen, reageer niet negatief, iedereen kent de waarde van hun vee.

Translate »